Rekrutterer I tit internationale medarbejdere til jeres virksomhed, eller søger I blot af og til efter arbejdskraft uden for landets grænser? Ligegyldigt, hvor ofte jeres virksomhed slår dørene op for udenlandske kollegaer, er I hver gang konfronteret med det samme spørgsmål: Hvordan sikrer vi os et godt resultat af den ekstra ressourcekrævende proces, det er, at tiltrække, rekruttere og ikke mindst fastholde udenlandske kolleger? 

Et væsentligt skridt på vejen mod succes er, at den internationale medarbejder så hurtigt som muligt får en forståelse for arbejdskulturen i jeres organisation. Som jeg beskriver i mit blogindlæg om onboarding, bruger en international medarbejder ekstra meget energi på at ”passe ind” og på at besvare spørgsmålet ”gør jeg mit arbejde rigtigt?” Her er det vigtigt at give nogle klare pejlepunkter for dem at navigere efter. Det kan I gøre, ved at medarbejderen bliver introduceret til virksomhedens vision og mission. Det hjælper den internationale medarbejder med at besvare spørgsmålet om, hvad det præcist er, vedkommende skal bidrage med for at nå virksomhedens samlede mål. 

Men vision og mission vokser ikke frem i et lufttomt rum. Alle de mange små og store handlinger i dagligdagen, som vi udleder af svarene på, hvorfor vi er sat i verden som virksomhed, og hvilke målsætninger vi ser for fremtiden, vokser ud af en virksomhedskultur. Manglende forståelse for virksomhedskulturen skaber unødige gnidninger, hæmmer samarbejdet og sænker frekvensen og omfanget af jeres succeser. Et typisk og meget udbredt træk ved danske virksomheder og deres virksomhedskultur, som jeg har erfaring med kan volde problemer for internationale medarbejdere, er begrebet ”frihed under ansvar”. En helt ukendt tilgang til måden at arbejde på i mange andre arbejdskulturer.

Men hvordan skaber I så en forståelse for dansk virksomhedskultur – og for den særlige version af samme, som hersker i netop jeres virksomhed? Svaret lyder: Skab rum for, at den internationale medarbejder ikke blot hører om, men også får lejlighed til leve og opleve danske normer på arbejdspladsen. I mit blogindlæg om onboarding, kan du se nogle praktiske eksempler på, hvad I kan gøre som virksomhed for at supplere en teoretisk introduktion af (dansk) kultur med praktiske erfaringer i hverdagen.

Det samme gælder for virksomhedskulturen. Her er det ikke nok at udlevere plancher, kort og beskrivelser med overskriften ”Vores virksomhedskultur”. Den udenlandske medarbejder skal have mulighed for at finde fodfæste i form af praktiske erfaringer med virksomhedskulturen for at komme fremad i sin rejse. 

Vil du gerne høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe jer med at få succes med implementering af jeres internationale medarbejder? Så klik her eller ring til mig i dag.

Translate »