Trives medarbejderne på jeres arbejdsplads og i særdeleshed, hvordan ser det ud med jeres udenlandske ansatte? En stor mundfuld at svare på, for hvad er trivsel egentlig for en størrelse og hvordan kan jeg se, om den mangler i min virksomhed? Til det sidste spørgsmål er der et enkelt svar: Lav trivsel kan aflæses i tørre tal som højt fravær og medarbejderomsætning – dvs. hyppige sygemeldinger, mange opsigelser og korte ansættelsesforløb. Dertil kommer de afledte konsekvenser af den dårlige trivsel. De trækker deres tydelige spor gennem virksomheden i form af svigtende motivation, nedsat produktivitet og processer, der går i hårknude.

Fravær plus højt niveau af medarbejderomsætning plus forringet effektivitet og et svækket drive giver i bedste fald ressourcetab, i værste fald en virksomhed i afvikling i stedet for udvikling. Så der er særdeles mange gode grunde til at give medarbejdertrivslen et grundigt eftersyn. Og her vender jeg tilbage til mit første spørgsmål: hvad er er trivsel? Der eksisterer et væld af målemetoder for medarbejdertrivsel. Nogle af de nøglebegreber, der går igen for målingerne er, i hvor høj grad medarbejderen oplever meningsfuldhed, tilhørsforhold, selvbestemmelse og anerkendelse i arbejdslivet. Og måden, disse oplevelser opstår på, er i stor udstrækning afhængig af, hvilken kultur den enkelte medarbejder bærer med sig. Her er de udenlandske ansatte en særlig risikogruppe i forhold til de danske trivselsparametre. 

For det første orienterer de sig sandsynligvis efter et værdisæt, der ikke matcher 1-1 med det danske. For det andet vil de som resultat af dette anderledes værdisæt opleve uheldige gnidninger i det daglige arbejde. Forskellighederne kan for eksempel komme til udtryk i forbindelse med mødeafvikling eller i forhold til ledelsesstruktur, teamsammensætning og den daglige omgangsform i øvrigt. Det kan imidlertid være svært både for den internationale medarbejder og for virksomheden helt af få klarhed over, hvor skoen trykker. Her kan et neutralt blik udefra være en hjælp til at identificere de ømme punkter.

KulturDetektiven hjælper din virksomhed med at afdække:

        Hvilke problemstillinger organisationen bliver konfronteret med?

        Hvilke forskellige kulturelle baggrunde jeres udenlandske medarbejdere bringer ind i arbejdslivet?

        Hvilken betydning kulturforskellene har for deres arbejde?

Målet for min indsats er at blive facilitator for en proces, hvor alle temaer bliver afdækket – både tabuer og de hellige køer / hvad der går dårligt, men også hvad der går godt – for derigennem at bane vejen for et arbejdsliv, hvor kulturforskellene bliver en styrke for alle og dermed katalysator for god trivsel og fremdrift.

Er du interesseret i at høre mere om, hvad KulturDetektiven kan gøre for din virksomhed, så kig med her, eller kontakt mig direkte allerede i dag. 

 

Translate »